book
您当前的位置:首页 > 莒南图书馆

2014年读者增长统计

时间:2015-01-10 21:20:37  来源:  作者:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2014年读者增长统计
时间段(按季度)读者类型人数(上个季度)人数(当前季度)增长率
2014年第一季度001|普通读者  136  412  202.94%
 002|特殊读者  0  0  0.0%
 003|学生读者  0  0  0.0%
 004|学生读者  0  0  0.0%
 005|教师读者  0  0  0.0%
 006|分馆普通读者  0  0  0.0%
 009|jnjx学生读者  0  0  0.0%
 999_GJ|馆际高级读者  1  0  -100.0%
 999_PT|馆际普通读者  0  0  0.0%
 JTDZ|普通读者  0  0  0.0%
 NJSW|农民读者  0  0  0.0%
 VIP|高级读者  24  27  12.5%
 合计:  161  439  172.67%
2014年第二季度001|普通读者  412  444  7.77%
 002|特殊读者  0  0  0.0%
 003|学生读者  0  0  0.0%
 004|学生读者  0  0  0.0%
 005|教师读者  0  0  0.0%
 006|分馆普通读者  0  0  0.0%
 009|jnjx学生读者  0  0  0.0%
 999_GJ|馆际高级读者  0  0  0.0%
 999_PT|馆际普通读者  0  0  0.0%
 JTDZ|普通读者  0  0  0.0%
 NJSW|农民读者  0  0  0.0%
 VIP|高级读者  27  36  33.33%
 合计:  439  480  9.34%
2014年第三季度001|普通读者  444  458  3.15%
 002|特殊读者  0  0  0.0%
 003|学生读者  0  0  0.0%
 004|学生读者  0  0  0.0%
 005|教师读者  0  0  0.0%
 006|分馆普通读者  0  0  0.0%
 009|jnjx学生读者  0  0  0.0%
 999_GJ|馆际高级读者  0  0  0.0%
 999_PT|馆际普通读者  0  0  0.0%
 JTDZ|普通读者  0  0  0.0%
 NJSW|农民读者  0  0  0.0%
 VIP|高级读者  36  60  66.67%
 合计:  480  518  7.92%
2014年第四季度001|普通读者  458  158  -65.5%
 002|特殊读者  0  0  0.0%
 003|学生读者  0  0  0.0%
 004|学生读者  0  0  0.0%
 005|教师读者  0  0  0.0%
 006|分馆普通读者  0  0  0.0%
 009|jnjx学生读者  0  0  0.0%
 999_GJ|馆际高级读者  0  0  0.0%
 999_PT|馆际普通读者  0  0  0.0%
 JTDZ|普通读者  0  0  0.0%
 NJSW|农民读者  0  0  0.0%
 VIP|高级读者  60  102  70.0%
 合计:  518  260  -49.81%
     
 
来顶一下
近回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
在路上,遇见最好的自己
在路上,遇见最好的自己
长长的日子,暖暖地过
长长的日子,暖暖地过
J.K.罗琳生命是一个奇迹
J.K.罗琳生命是一个奇
神探夏洛特
神探夏洛特
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门
ag对情久|注册欢迎您!