book
您当前的位置:首页 > 莒南图书馆

2015年读者增长统计

时间:2016-01-05 20:22:19  来源:  作者:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2015年读者增长统计
时间段(按季度)读者类型人数(上个季度)人数(当前季度)增长率
2015年第一季度001|普通读者  158  429  171.52%
 002|特殊读者  0  0  0.0%
 003|学生读者  0  0  0.0%
 004|学生读者  0  0  0.0%
 005|教师读者  0  0  0.0%
 006|分馆普通读者  0  0  0.0%
 009|jnjx学生读者  0  0  0.0%
 999_GJ|馆际高级读者  0  0  0.0%
 999_PT|馆际普通读者  0  0  0.0%
 JTDZ|普通读者  0  0  0.0%
 NJSW|农民读者  0  0  0.0%
 VIP|高级读者  102  51  -50.0%
 合计:  260  480  84.62%
2015年第二季度001|普通读者  429  463  7.93%
 002|特殊读者  0  0  0.0%
 003|学生读者  0  0  0.0%
 004|学生读者  0  0  0.0%
 005|教师读者  0  0  0.0%
 006|分馆普通读者  0  0  0.0%
 009|jnjx学生读者  0  0  0.0%
 999_GJ|馆际高级读者  0  0  0.0%
 999_PT|馆际普通读者  0  0  0.0%
 JTDZ|普通读者  0  0  0.0%
 NJSW|农民读者  0  0  0.0%
 VIP|高级读者  51  56  9.8%
 合计:  480  519  8.13%
2015年第三季度001|普通读者  463  518  11.88%
 002|特殊读者  0  0  0.0%
 003|学生读者  0  0  0.0%
 004|学生读者  0  0  0.0%
 005|教师读者  0  0  0.0%
 006|分馆普通读者  0  0  0.0%
 009|jnjx学生读者  0  0  0.0%
 999_GJ|馆际高级读者  0  0  0.0%
 999_PT|馆际普通读者  0  0  0.0%
 JTDZ|普通读者  0  0  0.0%
 NJSW|农民读者  0  0  0.0%
 VIP|高级读者  56  83  48.21%
 合计:  519  601  15.8%
2015年第四季度001|普通读者  518  180  -65.25%
 002|特殊读者  0  0  0.0%
 003|学生读者  0  0  0.0%
 004|学生读者  0  0  0.0%
 005|教师读者  0  0  0.0%
 006|分馆普通读者  0  0  0.0%
 009|jnjx学生读者  0  369  0.0%
 999_GJ|馆际高级读者  0  41  0.0%
 999_PT|馆际普通读者  0  0  0.0%
 JTDZ|普通读者  0  0  0.0%
 NJSW|农民读者  0  0  0.0%
 VIP|高级读者  83  61  -26.51%
 合计:  601  651  8.32%
     
 
来顶一下
近回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
在路上,遇见最好的自己
在路上,遇见最好的自己
长长的日子,暖暖地过
长长的日子,暖暖地过
J.K.罗琳生命是一个奇迹
J.K.罗琳生命是一个奇
神探夏洛特
神探夏洛特
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门
ag对情久|注册欢迎您!