book
您当前的位置:首页 > 莒南图书馆

2016年读者增长统计

时间:2017-01-02 12:23:12  来源:  作者:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2016年读者增长统计
时间段(按季度)读者类型人数(上个季度)人数(当前季度)增长率
2016年第一季度001|普通读者  180  479  166.11%
 002|特殊读者  0  0  0.0%
 003|学生读者  0  0  0.0%
 004|学生读者  0  0  0.0%
 005|教师读者  0  0  0.0%
 006|分馆普通读者  0  0  0.0%
 009|jnjx学生读者  369  72  -80.49%
 999_GJ|馆际高级读者  41  0  -100.0%
 999_PT|馆际普通读者  0  0  0.0%
 JTDZ|普通读者  0  2  0.0%
 NJSW|农民读者  0  0  0.0%
 VIP|高级读者  61  117  91.8%
 合计:  651  670  2.92%
2016年第二季度001|普通读者  479  513  7.1%
 002|特殊读者  0  0  0.0%
 003|学生读者  0  0  0.0%
 004|学生读者  0  0  0.0%
 005|教师读者  0  0  0.0%
 006|分馆普通读者  0  0  0.0%
 009|jnjx学生读者  72  1  -98.61%
 999_GJ|馆际高级读者  0  0  0.0%
 999_PT|馆际普通读者  0  0  0.0%
 JTDZ|普通读者  2  0  -100.0%
 NJSW|农民读者  0  0  0.0%
 VIP|高级读者  117  110  -5.98%
 合计:  670  624  -6.87%
2016年第三季度001|普通读者  513  583  13.65%
 002|特殊读者  0  0  0.0%
 003|学生读者  0  0  0.0%
 004|学生读者  0  0  0.0%
 005|教师读者  0  0  0.0%
 006|分馆普通读者  0  0  0.0%
 009|jnjx学生读者  1  1  0.0%
 999_GJ|馆际高级读者  0  0  0.0%
 999_PT|馆际普通读者  0  1  0.0%
 JTDZ|普通读者  0  0  0.0%
 NJSW|农民读者  0  0  0.0%
 VIP|高级读者  110  146  32.73%
 合计:  624  731  17.15%
2016年第四季度001|普通读者  583  231  -60.38%
 002|特殊读者  0  0  0.0%
 003|学生读者  0  0  0.0%
 004|学生读者  0  0  0.0%
 005|教师读者  0  0  0.0%
 006|分馆普通读者  0  0  0.0%
 009|jnjx学生读者  1  0  -100.0%
 999_GJ|馆际高级读者  0  0  0.0%
 999_PT|馆际普通读者  1  0  -100.0%
 JTDZ|普通读者  0  0  0.0%
 NJSW|农民读者  0  0  0.0%
 VIP|高级读者  146  96  -34.25%
 合计:  731  327  -55.27%
     
 
来顶一下
近回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
在路上,遇见最好的自己
在路上,遇见最好的自己
长长的日子,暖暖地过
长长的日子,暖暖地过
J.K.罗琳生命是一个奇迹
J.K.罗琳生命是一个奇
神探夏洛特
神探夏洛特
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门
ag对情久|注册欢迎您!